Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

מגילת רות
Megillat Rut
משה קרביץ

מגילת רות עם תרגום ופירושי הראשונים המבוארים: ליקוט מדברי הראשונים במקומם ושלא במקומם
פירוש המגילה משולב בתיבות המגילה, על פי חז"ל וגדולי המפרשים, עם הרחבת הנושאים והמקורות בהערות
 • Bible
 • 78
 • 75
 • אוצרות המפרשים - בית הממלכה
 • מחבר
 • Bet Shemesh
 • 2011
 • 1
 • 480
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
התרגום עם עיוני התרגום צבי ממלכות, רש"י עם ביאור ממלכת שלמה, אבן עזרא עם ביאור ממלכת אברהם, פירוש רבינו יוסף קרא עם ביאור ממלכת יוסף, בית הממלכות. חלק ב: הפירוש המשולב (פרושי הראשונים, מדרשים המתישבים עם הפשט וגדולי המפרשים). חלק ג: ביאורי עניינים. ‬