Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

תנ"ך
Tanach
-

 • Bible
 • $180
 • $11
 • תורה נביאים כתובים
 • -
 • קורן
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 1000
 • 36
 • 3600
 • כריכה קשה
תנ"ך "תפארת" מהדורת הדגל של תנ"ך קורן: חמישה חומשי תורה, נביאים וכתובים בתוספת הפטרות לשבת ומועד כרוכים בכריכת עור במראה עתיק. המהדורה החגיגית הזו, מכילה בפתחה "עמודי משפחה" מעוטרים המיועדים לרישום תאריכים ואירועים משפחתיים חשובים (לידות, נישואין וכיו"ב). התחילו מסורת שתעבור במשפחה מדור לדור.