Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

רבית - הלכה למעשה
Ribbis Halacha L'Maaseh
פנחס וינד

עשרים פרקים המקיפים את כל מושגי ודיני רבית ותמצית הלכתי... בלשון קל... במקרים המצוים... נוסח שטר היתר עיסקא
ברית פנחס... ; מדריך מעשי לכל סוגי ההלוואות : בסוגי מטבעות שונים... כל מדינה והלכותיה...
 • Yore Deah
 • --
 • --
 • ברית פינחס
 • -
 • מחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 320
 • 23
 • 700
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ וינד, פנחס ‬ Title ‫ רבית : הלכה למעשה - ברית פנחס : הכולל... עשרים פרקים המקיפים את כל מושגי ודיני רבית ותמצית הלכתי... בלשון קל... במקרים המצוים... נוסח שטר היתר עיסקא - ברית פנחס... ; מדריך מעשי לכל סוגי ההלוואות : בסוגי מטבעות שונים... כל מדינה והלכותיה... / מאת פנחס וינד. ‬ Publication Area ‫ ירושלים : (פ. וינד), תש"ע. ‬ Phys.Description ‫ שד, 18 ע' ; 24 ס"מ. ‬ General Note ‫ התקבל לספריה ב-2009 ‬ Subject-Topical ‫ רבית (הלכה) ‬ Subject-Topical ‫ התר עסקא -- הלכה. ‬ Subject-Topical ‫ שטרות -- הלכה. ‬ Subject-Topical ‫ הלואות -- הלכה. ‬