Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

אוצר מפרשי הפשט על התורה
Otzar Meforshei Hapshat
נפתלי גרינבוים

‫ ליקוט מפרשי הפשט על התורה
 • On the Torah
 • $104
 • $10
 • ליקוט מפרשים
 • -
 • מכון הפשט שע"י חברת תפארת בחורים
 • Jerusalem
 • 2010
 • 5
 • 2500
 • 25
 • 6000
 • כריכה קשה
גדולי מפרשי הפשט, בעיקר... הראשונים, אך גם מהאחרונים... נאספו בקצירת האומר... דברי המפרשים..." (הקד’) ‬ ‫ כולל גם עם פירש"י ואונקלוס. לקט המפרשים - בניקוד