Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

חינוך באהבה א - הגיל הרך
Hinuch BeAhava
שלמה אבינר

מאמרים ותשובות על חינוך בגיל הרך
בנוסף יש חלק ב על גיל ההתבגרות - מחיר לשני כרכים 125ש"ח
 • Education
 • 84
 • 35
 • ספריית חוה
 • Bet El
 • 2012
 • 1
 • 394
 • 25
 • 800
 • כריכה רכה
אבינר, שלמה חיים ‬ Unif. Title ‫ [חנוך באהבה] ‬ Title ‫ חינוך באהבה / שלמה אבינר. ‬ Imprint ‫ (בית אל) : (ספריית חוה), תשס"ד-תשס"ה. ‬ Descr. ‫ 2 כר’ : איורים, פורט" ; 25 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ "מאמרים... בתורת החינוך ויסודות החינוך, שיטות החינוך... ואמצעי החינוך... התפרסמו... בכתבי-עת שונים וגם נערכו מחדש הספרים ’תורת אמך’ (רשומה 153275) ו’החינוך הטבעי’ (רשומה 171087)..." (פתח דבר) ‬ Contents ‫ התכן: ‬ ‫ חלק א: הגיל הרך. תשס"ד. 424 ע’. ע’ [409]-424: לזכרה : בתיה מרמלשטיין - דברים לזכרה. ‬ ‫ חלק ב: התבגרות. תשס"ה. 390, [2] ע’. ‬ Local Subj. ‫ מרמלשטין, בתיה