Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

תשבורת התחומין
Tishboret HaTechumin
מאיר נתן גבאי

הבנת הגמרא רש"י ותוספות בסוגיות בהן מרובה חשבונות
ההסברים מלוווים בציורים וצורות ותרשימים על חשבונות ההנדסה והתשבורת לפי סדר הגמרא
 • Eruvin
 • 98
 • 35
 • על מסכת עירובין
 • -
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 425
 • 29
 • 1200
 • כריכה קשה