Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

מתיקת הפרי
Metikat Hapri
רפאל לויפער

מתיקת הפרי : על פרי מגדים: הלכות שבת: ... פרי זהב : ביאור על משבצות זהב... באר אברהם : ביאור על אשל אברהם... : והוא פירוש... על... הפרי מגדים... בתוספת מבואות... הערות וציונים, עם סיכום... פסקיו ופסקי האחרונים, משולב עם פסקי המשנה ברורה...
עיין ספר 661 מתיקת הפרי על פרי מגדים הלכות ברכות הפירות
 • Hilchot Shabat
 • Halacha
 • 42
 • 35
 • פרי מגדים
 • לויפער
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 360
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ תאומים, יוסף בן מאיר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [פרי מגדים. הלכות ברכת הפרות] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ מתיקת הפרי : על פרי מגדים: הלכות שבת: ... פרי זהב : ביאור על משבצות זהב... באר אברהם : ביאור על אשל אברהם... : והוא פירוש... על... הפרי מגדים... בתוספת מבואות... הערות וציונים, עם סיכום... פסקיו ופסקי האחרונים, משולב עם פסקי המשנה ברורה... / נערך... ע"י... רפאל בלאא"מ... ר’ אלטר גרשון לויפער. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : (ר. לויפער), תשע"ג‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כר’ ;. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ עם הפנים ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ התכן: ‬ ‫ חלק א: סי’ רב-רח. תשס"ו. [16], 17, [1], רפט, [13] ע’ ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ לויפר, רפאל ‬