Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

יסור יסרני
Yassor Yisrani
יצחק אלחנן גיברלטר

פרקי הוד...על ההווי היהודי וחיי הרוח של גטו קובנה
יצא לאור במהדורה חדשה שנת תש"פ
 • History
 • $57
 • $15
 • פרקי הוד על ההווי היהודי וחיי הרוח של עיר קובנה בתפארתה
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2013
 • 1
 • 675
 • 25
 • 1800
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ גיברלטר, יצחק אלחנן ‬ Uniform Title ‫ [יסר יסרני] ‬ Title ‫ "יסור יסרני - - - : ולמות לא נתנני" : פרקי הוד...על ההווי היהודי וחיי הרוח של עיר קובנה בתפארתה / מפי... הרב יצחק אלחנן גיברלטר. ‬ Publication Area ‫ בני ברק : (י. א. גיברלטר), תשס"ז. ‬ Phys.Description ‫ כר' : איורים, פורט", פקס" ; 25 ס"מ. ‬ Subject-Topical ‫ יהודים -- ליטא -- קובנה -- היסטוריה Subject-Topical ‫ יהודים -- ליטא -- קובנה -- הוי ומנהגים ‬ Subject-Topical ‫ רבנים -- ליטא -- קובנה -- ביוגרפיה ‬ Subject-Topical ‫ ישיבת כנסת ישראל בסלבודקה (קובנה, ליטא) ‬ Subject-Topical ‫ קובנה (ליטא) ‬ Subject-Name ‫ גיברלטר, יצחק אלחנן