Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

יסור יסרני
Yassor Yisrani
יצחק אלחנן גיברלטר

פרקי הוד...על ההווי היהודי וחיי הרוח של גטו קובנה
יצא לאור במהדורה חדשה שנת תש"פ
 • היסטוריה
 • 195
 • 50
 • פרקי הוד על ההווי היהודי וחיי הרוח של עיר קובנה בתפארתה
 • המחבר
 • בני ברק
 • תשעג
 • 3
 • 1687
 • 25
 • 4000
ME-Personal Name ‫ גיברלטר, יצחק אלחנן ‬Uniform Title ‫ יסר יסרני] ‬Title ‫ "יסור יסרני - - - : ולמות לא נתנני" : פרקי הוד...על ההווי היהודי וחיי הרוח של עיר קובנה בתפארתה / מפי... הרב יצחק אלחנן גיברלטר. ‬Publication Area ‫ בני ברק : (י. א. גיברלטר), תשס"ז. ‬Phys.Description ‫ כר' : איורים, פורט", פקס" ; 25 ס"מ. ‬Subject-Topical ‫ יהודים -- ליטא -- קובנה -- היסטוריהSubject-Topical ‫ יהודים -- ליטא -- קובנה -- הוי ומנהגים‬Subject-Topical ‫ רבנים -- ליטא -- קובנה -- ביוגרפיה‬Subject-Topical ‫ ישיבת כנסת ישראל בסלבודקה (קובנה, ליטא)‬Subject-Topical ‫ קובנה (ליטא)‬Subject-Name ‫ גיברלטר, יצחק אלחנן