Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

תהלים נר רפאל
Tehilim

תהלים עם ביאור ודקדוק לשוני. קונטרס תפילות ותחינות.
יש גם כריכה רכה אותיות יפות 12 ס"מ.
 • Tehillim
 • $13
 • $11
 • המבואר והמדויק
 • ניסים רפאל
 • כולל נר רפאל
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 468
 • 17
 • 400
 • כריכה קשה
עם קונטרס תפילות ותחינות הכולל בתוכות מסכת קינים עם פירוש קן מפורשת ופיטום הקטורת המלא לשמירת הבית וכן פרקי שירה ונשמה