Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

ויאמר אליהו
Vayomer Eliyahu
אליהו עטיה

הספר הוא ספר דרשות על התורה ועל המועדים ע"פ הזוהר והמדרשים וספרי החסידות
מהדורה קמא
 • Sermons
 • 60
 • 35
 • אליהו עטיה
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 1078
 • 27
 • 8000
 • כריכה קשה
והרבה ע"פ הספר הקדוש לקוטי מוהר"ן הדרשות כולם נאמרו בפני ציבור, ויכולים לשמש כמקור לכל מי שרוצה לומר דרשה כמו כן נידונו בספר מאות קושיות המתעוררות תוך כדי עיון בפרשה והכל מסודר ע"פ סדר הפרשיות והמועדים, עם כותרות ומפתחות.