Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

עשה לך רב
Aseh Lecha Rav
חיים דוד הלוי

תשובות בנושאי אמונה, חברה ועבודת אלקים
קונטריס תורה מן השמים ‬
 • Responsa
 • $135
 • $10
 • שאלות לאומיות חברתיות חינוכיות אישיות ומשפחתיות ע"פ ההלכה
 • -
 • -
 • Tel Aviv
 • 1977
 • 9
 • 3500
 • 24
 • 4500
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ הלוי, חיים דוד, 1924-1998 ‬ Title ‫ עשה לך רב : ... תשובות בנושאי אמונה, חברה ועבודת אלקים / מאת חיים דוד הלוי, הרב הראשי וראב"ד לתל-אביב-יפו ‬ Varying Form Title ‫ קונטריס תורה מן השמים ‬ Varying Form Title ‫ תורה מן השמים ‬ Publication Area ‫ תל-אביב : הועדה להוצאת כתבי הגרח"ד הלוי, תשל"ח-תשמ"ט ‬ Phys.Description ‫ 9 כר' ; 22 ס"מ ‬ General Note ‫ לכרך א המשך כותר שונה במקצת: ע"ז תשובות לשאלות לאומיות, חברתיות, חנוכיות, אישיות ומשפחתיות על-פי ההלכה ‬ General Note ‫ בכרך ה נוסף 'קונטריס תורה מן השמים'