Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

תורה תמימה
Torah Temima
ברוך עפשטיין

על פי קביעות וחבור דרשות ומאמרי חז"ל בהלכה ובאגדה ... עם באור ארוך לפרש ... מוצא טעם הדרשות
חמשה חומשי תורה עם חמש מגילות תורה תמימה : מסדר מחדש ומנקד ע"י הוצאת חורב
 • On the Torah
 • $133
 • $10
 • המנוקד החדש חורב
 • -
 • הוצאת חורב
 • Jerusalem
 • 2012
 • 5
 • 3000
 • 25
 • 6000
 • כריכה קשה
תנ"ך. תורה. תשע"ב. ירושלים ‬ ‫ כותר: ‬ חמשה חומשי תורה עם חמש מגילות תורה תמימה : המנקד החדש חורב : ... ... ברוך הלוי עפשטין מפינסק בן ... רבי יחיאל מיכל הלוי ... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : חורב, תשע"ב. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 5 כר’ (א-ה) : פקסימילים ; 25 ס"מ.