Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

מסע אל עמקי ההויה
Masa El Imkei HaHavaya
מרדכי נויגרשל

פילוסופיה יהודית מודרנית בסגנון ספר הכוזרי
-
 • Faith
 • Polemics
 • 46
 • 35
 • דו קרב רעיוני בין מאמין לכופר
 • -
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 1994
 • 1
 • 95
 • 24
 • 500
 • כר' קשה
נויגרשל, מרדכי דוד ‬ Title ‫ מסע אל עמקי ההויה : דו קרב רעיוני בין מאמין לכופר בסגנון ספר הכוזרי. / הרב מרדכי נויגרשל. ‬ Publication Area ‫ ירושלים : יהדות מזוית שונה, (תשנ"ה ?)(1994 ?). ‬ Phys.Description ‫ 95 ע'. ‬ Local Subject ‫ פילוסופיה יהודית מודרנית. ‬ Local Subject ‫ עקרי אמונה (יהדות) ‬