Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

סנהדרי גדולה
Sanedri Agdola

אוסף פירושים וחידושים של רבותינו הראשונים שהיו גנוזים בכתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים
מהד’ חדשה ומתוקנת
 • Sanhedrin
 • Rishonim
 • 62
 • 35
 • אוסף פירושים וחידושים של רבותינו הראשונים למסכת סנהדרין
 • מכון הרי פישל
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 402
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
‫ סנהדרי גדולה למסכת סנהדרין : אוסף פירושים וחידושים של רבותינו הראשונים שהיו גנוזים בכתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים יוצאים לאור עם מבואות והערות. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ חדשה ומתוקנת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מכון הרי פישל לדרישת התלמוד ומשפט התורה, תשע"ג. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 1 כר’ ([א]) : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "ההערות והציונים נערכו מחדש ע"י הרב יחיאל גרשון גרוסברג ... ובתוכם תוספת הערות והארות חדשות מאת הרב יעקב הלוי ליפשיץ". ‬ Cont. ‫ [א]. תוספות הריב"א / לרבינו יצחק ב"ר אשר הלוי. חידושי רבינו דוד בונפיל, תלמידו המובהק של הרמב"ן ; סודרו ונערכו עם ציונים ומקורות, הערות וביאורים על ידי הרב יעקב הלוי ליפשיץ. פירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל. פירוש רבינו יהודה הכהן אלמאדארי ; סודרו ונערכו עם ציונים ומקורות, הערות וביאורים על ידי הרב יהודה הלוי קופרברג. תשע"ג. 11, [8], תב ע’. ‬