Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

מועדי הגר"ח
Moadei HaGrach
חיים קנייבסקי

הלכות ומנהגים על סדר המועדים: פסח-ספירת העומר-שבועות-בין המצרים-ראש השנה-יום הכיפורים-סוכות-חנוכה-פסח
מהדורה קמא
 • Halacha
 • Holidays
 • 44
 • 35
 • הלכות ומנהגים על סדר המועדים
 • מתתיהו גבאי
 • יפה נוף
 • Jerusalem
 • 2014
 • 1
 • 400
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
מועדי הגר"ח : מועדים - הלכות ומנהגים על סדר המועדים ; פסח-ספירת העומר-שבועות-בין המצרים-ראש השנה-יום הכיפורים-סוכות-חנוכה-פסח ; / מכתביו של מרן...חיים קניבסקי שליט"א, נסדר ונערך מתוך אלפי תשובות מכת"י [מתתיהו גבאי]. ‬ Publication Area ‫ [ירושלים] : [יפה נוף - פלדהיים], תשע"ד. ‬ Phys.Description ‫ [8], 18, שצ ע' ; 25 ס"מ. ‬