Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

הסידור המפורש החדש
HaSidur HaMeforash
יעקב וינגרטן

ביאור על כל הסידור בשילוב כל תיבות התפילה באותיות גדולות ומנוקדות
מהדורה שניה
 • Prayer and Liturgy
 • $26
 • $10
 • לימות החול, נוסח ספרד
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2014
 • 1
 • 946
 • 18
 • 1000
 • כר' קשה
הסידור המפורש : החדש : לימות החול : נוסח ספרד : והוא ביאור... על כל הסידור... בשילוב כל תיבות התפילה באותיות גדולות ומנוקדות, המאפשרות את התפילה תוך כדי העיון בפירוש, והכל בלשון צח קצר... ע"פ מפרשי התנ"ך והסידור / ערוך ומבואר... על ידי יעקב וינגרטן. ‬ Edition Statement ‫ מהדורה חדשה... ‬ 264 1 ‫ ירושלם : גפן, ער"ה שנת תשע"ה [תשע"ד 2014]. ‬ Phys.Description ‫ 16 עמודים לא ממוספרים, 126, תתקמו עמודים : פקסימילים ; 18 ס"מ. ‬