Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

פניני הלכה
Pninei Halacha
אליעזר מלמד

דרה יחודית ומקיפה של ספרי הלכה מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א,..ספרי הלכה בלשון בהירה ועדכנית, .., לפי מנהגי העדות השונות.
ניתן להזמין כרכים בודדים יש גם מהדורת כיס 15 כרכים ב 440 ש"ח
 • הלכה
 • 456
 • 35
 • הלכות בטעמן, מבוארות מהיסודות ועד למעשה
 • המחבר
 • הר ברכה
 • תשעו
 • 15
 • 6000
 • 25
 • 12500
סדרה יחודית ומקיפה של ספרי הלכה מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א, ראש הישיבה ורב הישוב הר ברכה. מסורת הפסיקה ההלכתית מוגשת ברוח ארצישראלית רעננה. הספרים כתובים בלשון בהירה ועדכנית, מאירים את ההלכות בטעמן הרוחני, ומתייחסים למנהגי העדות השונות.ההלכות מבוארות מן הכללים אל הפרטים ובדגש על סוגיות אקטואליות שהתחדשו בעת האחרונה.כ-500,000 ספרי "פניני הלכה" התקבלו באהבה בציבור, נלמדים באלפי בתים, ישיבות ומוסדות חינוך בישראל, ומתורגמים למספר שפות.הסט מונה 15 כרכים :ברכותתפילהתפילת נשיםשבת א'שבת ב'פסחזמניםמועדיםימים נוראיםסוכותליקוטים א'ליקוטים ב'ליקוטים ג' ומשפחההעם והארץשביעית ויובל