Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

פניני הלכה
Pninei Halacha
אליעזר מלמד

דרה יחודית ומקיפה של ספרי הלכה מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א,..ספרי הלכה בלשון בהירה ועדכנית, .., לפי מנהגי העדות השונות.
ניתן להזמין כרכים בודדים יש גם מהדורת כיס 15 כרכים ב 440 ש"ח
 • Halacha
 • Lots
 • $133
 • $10
 • הלכות בטעמן, מבוארות מהיסודות ועד למעשה
 • המחבר
 • Har Bracha
 • 2016
 • 15
 • 6000
 • 25
 • 12500
 • כר' קשה
סדרה יחודית ומקיפה של ספרי הלכה מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א, ראש הישיבה ורב הישוב הר ברכה. מסורת הפסיקה ההלכתית מוגשת ברוח ארצישראלית רעננה. הספרים כתובים בלשון בהירה ועדכנית, מאירים את ההלכות בטעמן הרוחני, ומתייחסים למנהגי העדות השונות. ההלכות מבוארות מן הכללים אל הפרטים ובדגש על סוגיות אקטואליות שהתחדשו בעת האחרונה. כ-500,000 ספרי "פניני הלכה" התקבלו באהבה בציבור, נלמדים באלפי בתים, ישיבות ומוסדות חינוך בישראל, ומתורגמים למספר שפות. הסט מונה 15 כרכים : ברכות תפילה תפילת נשים שבת א' שבת ב' פסח זמנים מועדים ימים נוראים סוכות ליקוטים א' ליקוטים ב' ליקוטים ג' ומשפחה העם והארץ שביעית ויובל