Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

איל משולש
Ayal Meshulash
אליהו מוילנא

.. מעט הכמות ורב האיכות על חכמת המשולשים והתכונה
י"ל לראשונה בוילנא הורדנא תקצ"ד עם ביאור מהרב שמואל לוקניק ועכשיו יו"ל עפ ביאור מספיק השוה לכל נפש
 • Sciences
 • HaGra
 • 96
 • 50
 • אליעזר יהודה קרליבך
 • יריד הספרים
 • Jerusalem
 • 2016
 • 1
 • 295
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
אליהו בן שלמה זלמן, הגאון מוילנה Title איל משולש : ... על חכמת המשולשים וההנדסה / ועתה יו"ל... עם ביאור מספיק... אליעזר יהודה... קרליבך ‬ Var. Title איל משולש המבואר Imprint ירושלים : המבאר, תשס"ה Descr. 40, רלה ע’, [1], לא ד’ Gen. note [1], לא ד’: צילום דפוס הורדנא-וילנא ע"פ ר"ש מלוקניק Local Subj. יהדות ומתמטיקה