Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

קורות הדורות
Korot HaDorot
פ. רייסנר

פרקים בהיסטוריה : כרך א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים באשכנז כרך ב' תקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח ת"ט
מהדורה ב'
 • History
 • $52
 • $10
 • קורות בתינו ארזים
 • יעל קליין ד"ר
 • המחברת
 • Bnei Brak
 • תשסו
 • 2
 • 611
 • 22
 • 1400
 • כריכה רכה
Pers.Main Entry ‫ ריסנר, פ. ‬ Title ‫ קורות הדורות : פרקים בהיסטוריה : מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים באשכנז /. ‬ Var. Title ‫ קורות בתינו ארזים ‬ Edition ‫ מהד’ ב’ ‬ Imprint ‫ [ח"מ] : המחברת, [תשס"ו 2006]. ‬ Descr. ‫ 312 ע’ ; 24 ס"מ. איורים, צלומים, מפות ;. ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ היסטוריה -- הוראה. ‬ ‫ היסטוריה יהודית -- תקופת המשנה -- הוראה. ‬ ‫ היסטוריה יהודית -- עת עתיקה. ‬ ‫ היסטוריה יהודית -- ימי הביניים -- הוראה. ‬ ‫ ספרות חז"ל ‬ Geo.Subj. - Misc. ‫ רומא -- היסטוריה כללית. ‬ אירופה -- היסטוריה כללית. ‬ ברנד, ישראל ‬