Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

יסור יסרני
Yasor Yisrani
גיברלטר יצחק אלחנן

חלק א. שביבי אור על מסירות נפש בקיום התורה ובשמירת השבת בעיר קובנה. חלק ב. על במחנות בגרמניה חלק ג. על במחנות השחרור בדרום איטליה ובקפריסין
מהדורה מתוקנת
 • Holocaust
 • History
 • $48
 • $10
 • פרקי הוד על ההווי היהודי וחיי הרוח של העיר קובנה בתפארתה
 • -
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2016
 • 3
 • 1677
 • 25
 • 5400
 • כריכה קשה
חדש, עכשיו הושלמה הסדרה בכרך השלישי גיברלטר, יצחק אלחנן ‬ ‫ "יסור יסרני :ולמות לא נתנני" : פרקי הוד...על ההווי היהודי וחיי הרוח של עיר קובנה בתפארתה / מפי... הרב יצחק אלחנן גיברלטר. ‬ Publication Area ‫ בני ברק : (י. א. גיברלטר), תשס"ז-תשע"ו [2015]. ‬ Phys.Description ‫ 3 כר' : איורים, פורט", פקס" ; 25 ס"מ. ‬ Formated Contents N ‫ חלק א. תשס"ז. 469 ע'. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ב. שביבי אור על מסירות נפש... בקיום התורה ובשמירת השבת בגיטו קובנה. תשע"ג. 675 ע'. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ג. שביבי אור על מסירות נפש... בקיום התורה ובשמירת השבת במחנות בגרמניה ובמחנות השחרור בדרום איטליה ובקפריסין. תשע"ו [2015]. 533 ע'. ‬ Local Subject ‫ גיברלטר, יצחק אלחנן ‬Local Subject ‫ ישיבת כנסת ישראל בסלבודקה Local Subject ‫ ישיבת כנסת ישראל-חברון Local Subject ‫ יהודים ליטא קובנה היסטוריה.