Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

‫ הגדה ממקורה - שירת מרים
Hagada MiMekora Ve Lel Haseder
יוסף צבי רימון

חלק הלכתי וחלק מחשבתי
.איורים צבעוניים, טבלאות שני כרכים אפשר לקנות ביחד או כל אחד לחוד
 • Hagada Shel Pesach
 • Holidays
 • $54
 • $10
 • ליל הסדר - כינור דוד
 • שלמה אברמוביץ ,מתן גלידאי
 • מוסד הרב קוק, מרכז הלכה והוראה
 • Jerusalem
 • 2011
 • 2
 • 759
 • 24
 • 2000
 • כריכה קשה
בנוסף יש להשיג ספרי הרב יוסף צבי רימון על שמיטה, ספירת העומר, ארבעת המינים, ברכת .המזון ועוד טבלאות ההגדה ב. תרשימי ההגדה ג. קיצור הלכה. החלק המחשבתי: מבנה ההגדה, פשוטם של מקראות. עיון מחשבתי. מקור ההגדה. נושאים לדיון. חידות והפעלות..." ‬ ‫ (ב): הלכה ממקורה : ליל הסדר כינור דוד: להבין... את היסודות של כל ענייני הסדר, דרך המקורות ועד ההלכות למעשה