Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

שולחן ערוך הבהיר
Shulkan Aruch Habahir
יוסף קארו

אחרי הרבה שנים של עבודה הוגה ונערך מחדש על ידי צוות תלמידי חכמים רבנים אשר עמלו וטרחו לברר מקחם של רבינו ה'בית יוסף' ורבינו הרמ"א ונושאי כליהם, בבירור אחר בירור
סט הבינוני 29 ס"ם
 • Shulkan Aruch
 • $360
 • $23
 • מהדורת לשם
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2016
 • 17
 • 25
 • 34000
 • כר' קשה
שולחן ערוך הבהיר "לשם" החדש 17 כרכים (במקום ה - 13 עד היום) כמות כרכים 17 כרכים הסט מחולק ב - 2 קרטונים קיים במלאי הסט החדש שו"ע הבהיר החדש גודל אמצעי (29 ס"מ) במלאי אבל סט הגדול גובה 33 ס"מ אזל ל3 חדשים