Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

חסדי השם
Hasdei Hashem Al Ha Torah
מרדכי קריגר

פירושים נחמדים על הפרשיות וגם על החגים
כרך ט מתוך סדרה של ספרים על עין יעקב
 • Holidays
 • 40
 • 35
 • פנינים מאשר הנני ה' בפרשיות התורה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 367
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
קריגר, מרדכי אהרן בן זאב ‬ Title ‫ חסדי השם על התורה - ד Imprint ‫ ניו יורק : [חמו"ל], תשס"ח 2008. ‬