Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

זמירות המפורש החדש
Zemirot HaMefurash Hehadash

כריכת עור רכה משוחזר
באותו מתכונת יש להשיג סידורים שונים ותהילים בכל הנוסחאות - הנחה להזמנה כמותית
 • Prayer and Liturgy
 • Prayer book
 • 76
 • 35
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
‫Title ‫ הסידור המפורש : החדש : תפילת שחרית : נוסח ספרד : והוא ביאור... על כל הסידור... בשילוב כל תיבות התפילה באותיות גדולות ומנוקדות, המאפשרות את התפילה תוך כדי העיון בפירוש, והכל בלשון צח קצר... ע"פ מפרשי התנ"ך והסידור /