Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

סדר רב עמרם גאון
Seder Rav Amram Gaon
עמרם גאון

ששיגר רב עמרם בר ששנא... לרבינו בר' יצחק בר שמעון ממנהגי יהדות ספרד... בדבר נוסח התפלה ומנהגי בית הכנסת
מהדורת "גרש ירחים"
 • סדור
 • תפילה
 • 70
 • 35
 • גרש ירחים
 • גרשום הרפנס
 • המחבר
 • בני ברק
 • תשנד
 • 1
 • 253
 • 25
 • 800
ME-Personal Name ‫ עמרם בן ששנא, גאון ‬Title ‫ סדר רב עמרם גאון / ששיגר רב עמרם בר ששנא... לרבינו בר' יצחק בר שמעון ממנהגי יהדות ספרד... בדבר נוסח התפלה ומנהגי בית הכנסת. עריכה בידי הרב גרשום הרפנס. ‬Varying Form Title ‫ גרש ירחים ‬Edition Statement ‫ מהדורת "גרש ירחים". ‬Publication Area ‫ בני ברק : המהדיר, תשנ"ד. ‬Phys.Description ‫ רנג ע' ; 25 ס"מ. ‬Subject-Topical ‫ תפלה -- נסח.Subject-Topical ‫ תפלה -- באורים.Added Person Name ‫ הרפנס, גרשום, 1927-2013 ‬