Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

פסקי רפואה
Piskei Refua
הרב נהוראי יוסף אוחנה

אקטואליה רפואית בהלכה - מאות נושאים בהלכות רפואת הגוף והנפש.
ספר חדש מהדורה ראשונה
 • Health and Medicine
 • Halacha
 • $12
 • $10
 • אקטואליה רפואית בהלכה
 • דעה להשכיל
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 430
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
אוחנה, נהוראי יוסף מחבר ‬ Title ‫ פסקי רפואה : אקטואליה רפואית בהלכה... / מאת נהוראי יוסף אוחנה. ‬ 264 1 ‫ ירושלים : מכון דעה להשכיל, ת'הא ש'נת ע'יון בהלכות גיטין וקיד'ושין [תשע"ד]. ‬ Phys.Description ‫ 8 עמודים לא ממוספרים, 12, תכח עמודים ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ בשער גם: הליכה לרופא, פיקוח נפש, נאמנות הרופאים, בדיקות רפואיות, פוריות, הריון ולידה, השתלות איברים, רפואת נשים, רפואת הנפש, מחלות הקשורות לחיי אישות, תרופות וכשרותם, תזונה ובריאות עניני החולה, רפואה במשנת חז"ל ‬ Local Subject ‫ רפואה -- הלכה. Local Subject ‫ רופאים -- הלכה. Local Subject ‫ הצלת נפשות -- הלכה. Local Subject ‫ נשים -- בדיקות רפואיות -- הלכה. Local Subject ‫ פוריות של האדם -- הלכה. Local Subject ‫ השתלת אברים ורקמות -- הלכה. Local Subject ‫ פסיכותרפיה -- הלכה. Local Subject ‫ תרופות -- הלכה. Local Subject ‫ תזונה -- הבטים דתיים -- יהדות. Local Subject ‫ בריאות -- הבטים דתיים -- יהדות. Local Subject ‫ רפואה בתלמוד.