Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

הליכות חתנים
Halichot Hatanim
דוד בר אושר

הלכות חופה ונישואין, כולל הלכות לחתן ולכלה ביום החופה, כולל הלכות לבני עדות אשכנז
ספר חדש
 • Halacha
 • Marriage
 • 49
 • 35
 • הלכות חופה ונישואין
 • הרב עובדיה יוסף
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 421
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
בר-אֹשר, דוד מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ הליכות חתנים : הלכות חופה ונישואין, כולל הלכות לחתן ולכלה ביום החופה, כולל הלכות לבני עדות אשכנז / מתוך ספריו [של רבי עובדיה יוסף]: יביע אומר, יחוה דעת, טהרת הבית, חזון עובדיה ; [ליקט]... דוד בר אושר... ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ פסקי מרן מאור ישראל ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : דוד בר אושר, ת’שרה ש’כינתך ע’ל ז’רענו [תשע"ז]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 16 עמודים לא ממוספרים, תד עמודים, 1 עמוד לא ממוספר : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בראש השער: פסקי מרן מאור ישראל ‬ ‬ ‬