Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

בירורי יהדות
Birurei Yahadut
ישראל בארנבאום

הצעה וניתוח של היסודות המדעיים וההלכתיים בסוגיית בירורי יהדות על בסיס סימנים גנטיים הייחודיים לאוכלוסיות יהודיות.
ספר חדש
 • Halacha
 • Family history
 • $15
 • $15
 • לאור מחקרים גנטיים
 • זאב ליטקה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 249
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
‫ ברנבאום, ישראל מחבר ‬ Uniform Title ‫ [ברורי יהדות לאור מחקרים גנטיים] ‬ Title ‫ בירורי יהדות לאור מחקרים גנטיים : הצעה וניתוח של היסודות המדעיים וההלכתיים בסוגיית בירורי יהדות על בסיס סימנים גנטיים הייחודיים לאוכלוסיות יהודיות / ישראל בארנבאום, זאב ליטקה. ‬ 264 1 ‫ [ירושלים] : ביה"ד שע"י הרבנות הראשית לרוסיה : בית מדרש לבירורי הלכה טכנולוגיים שע"י מנחת אשר, תשע"ז [2017]. ‬ Phys.Description ‫ 4 עמודים לא ממוספרים, 245 עמודים : פקסימילים ; 25 ס"מ. General Note ‫ "האם הדנ"א המיטוכונדרי יכול להיחשב כסימן מובהק בבירור יהדותו של אדם שיש ספק אם הוא יהודי, בין איש ובין אשה? או האם אפשר לדון בו בגדרי רוב?" (הגדרת פרופ' הרב אברהם שטיינברג, ע' 228) ‬ General Note ‫ "ואם כי דעת מרן אאמו"ר זיע"א [ר' עובדיה יוסף] בענין דנ"א ידועה... שאין בבדיקת דנ"א מופת חתוך לקביעה מצד ההלכה... אולם כאן לא באו הרבנים המחברים לחתוך דבר, אלא לדון מצד רוב וחזקה ועוד דינים, ומהני שפיר לצרף לעוד ספיקות וספקי ספיקות... יש הסתייע בבירור יהדות ע"י בדיקה זו רק בצירוף שאר ההוכחות המקובלות" (הסכמת הרב יצחק יוסף) ‬ Local Subject ‫ ברורי יהדות -- הלכה. Added Person Name ‫ ליטקה, זאב מחבר ‬ Added Corporate ‫ בית הדין שעל יד הרבנות הראשית לרוסיה ‬ Added Corporate ‫ בית המדרש לברורי הלכה טכנולוגיים שעל יד מנחת יצחק (ירושלים) ‬