Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

אחרית כראשית
Acharit Kereshit
רמח"ל, הגר"א

ענייני וסדרי גאולת ישראל על פי רבותינו רמח"ל והגר"א.
הוצאה שלישית עם הוספות והשלמות.
 • Polemics
 • Ramchal
 • 35
 • 50
 • אחרית הימים
 • הרב אריה שפירא
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 208
 • 25
 • 400
 • כר' קשה
שפירא, אריה בן רפאל מחבר ‬ Title ‫ אחרית כראשית : ענייני וסדרי גאולת ישראל על פי... רמח"ל והגר"א / אריה שפירא. ‬ Edition Statement ‫ הוצאה שלישית עם הוספות והשלמות. ‬ 264 1 ‫ ירושלים : אריה שפירא, תשע"ז. ‬ Phys.Description ‫ 2 עמודים לא ממוספרים, רו עמודים ; 25 ס"מ. ‬ Local Subject ‫ לוצטו, משה חיים -- השקפה על גאלה. Local Subject ‫ אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה -- השקפה על גאלה. Local Subject ‫ אחרית הימים.