Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

הליכות מועדי השנה
Halichot Moadei Hashana
יחזקאל שארפער

קיצור המועדים מסודרים לפי מועדי השנה בצורה מסודרת ומבוארת, כולל פסקי דינים עם תוספת מראי מקומות והקדמות המבארות את עיקרי ההלכה בלשון השווה לכל נפש.
מהדורה קמא
 • Halacha
 • Holidays
 • $17
 • $11
 • מיוסד על פי פסקי המשנה ברורה ופוסקי זמנינו
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2014
 • 1
 • 319
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
‫ שארפער, יחזקאל מחבר ‬ Title ‫ ספר הליכות מועדי השנה : והוא קיצור המועדים מסודרים לפי מועדי השנה בצורה מסודרת ומבוארת, כולל פסקי דינים עם תוספת מראי מקומות והקדמות המבארות את עיקרי ההלכה בלשון השווה לכל נפש. מיוסד על פי פסקי המשנה ברורה ופוסקי זמנינו / יחזקאל שארפער. ‬ 264 1 ‫ תל ציון : יחזקאל שארפער, תשע"ד. ‬ Phys.Description ‫ 10 עמודים לא ממוספרים, 33, רעד עמודים, 2 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬