Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

אבן האזל
Even Hezel
איסר זלמן מלצר

חדושים ובאורים על ספר אחד עשר מספרי היד החזקה לרבינו משה בן מימון.הוא ספר נזיקין אשר חדשתי ובארתי.
מהדורה ראשונה ספר נזיקין משנת תרצה ומשפטים א משנת תשה בנזיקין יש דף חתוך אך קריא
 • Rambam
 • Shas
 • 100
 • 35
 • ביאורים ברמב"ם
 • דפוס "העברי"
 • Jerusalem
 • 1935
 • 2
 • 305
 • 38
 • 2200
 • כר' קשה
‫ כותר: ‬ ‫ אבן האזל : חדושים ובאורים על ספר אחד עשר מספרי היד החזקה לרבינו משה בן מימון..., הוא ספר נזיקין / אשר חדשתי ובארתי... איסר זלמן מלצר (בן)... ברוך פרץ. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ספר אבן האזל ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : דפוס "העברי", תרצ"ה-. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כר’. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ התכן : חלק א. הלכות נזקי ממון ‬ ‫ הספר מצוי במהדורה אלקטרונית במאגר "אוצר החכמה" ‬ ‫ אודות מחבר ‬ Maimonides, Moses, 1135-1204. Mishneh Torah -- Commentaries ‫ משה בן מימון, 1135-1204. משנה תורה ‬ Top.Subj. - LCSH