Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

שפת אמת
Sefat Emet
יהודה אריה ליב אלתר

מאמרים מלוקטים מספרי שפת אמת על התורה והמועדים השייכים למסכת אבות
"דברי רבנו שכתב בעצם ידו... כריכה רכה - מהדורת כיס
 • Avot
 • 25
 • 35
 • על מסכת אבות
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 160
 • 13
 • 400
 • כר' קשה
‫COMPARE ‫ ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ מסכת אבות : עם פירוש שפת אמת / מאת... מרן יהודה ארי’ ליב, מגור, אשר השאיר... בעצם כתב ידו... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ (מרכז שפירא) : המכון התורני אור עציון, (תשס"ז). ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [4], 163 ע’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ באותיות מרובעות ‬ ‫ "דברי רבנו שכתב בעצם ידו... ועליהם נוספו... מאמרים מלוקטים מספרי שפת אמת על התורה והמועדים השייכים למסכת אבות, לחלק זה... קראנו: שפת אמת - ליקוטים. החלק השני... מקורו בדברים שבעל פה ששמעו יורשי... השפת אמת ובראשם בנו... בעל האמרי אמת מפיו... חלק זה כונה בשם: שפת אמת - פירוש" (ע’ [4]). מהד’ מחודשת עפ"י המהד’ הקודמות ‬ Local Subj. ‫ גור (חסידות) -- ספרות עיונית. ‬ ‫ חסידות -- דרושים, שיחות ואמרים. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ אלתר, יהודה אריה ליב, מגור ‬ ‫ תאגיד נוסף ‬ ‫ ישיבת אור עציון (מרכז שפירא). המכון התורני ‬