Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

לששון ולשמחה
LeSasaon VeLeSimcha
יצחק פנחס גולדוסר

מאמרים... בעניני המקדש, החורבן והגלות, מיוסדים על דברי רבותינו
 • Essays
 • $12
 • $10
 • מאמרים
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2002
 • 1
 • 120
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
‫ כותר: ‬ ‫ לששון ולשמחה : מאמרים... בעניני המקדש, החורבן והגלות, מיוסדים על דברי רבותינו / מאת יצחק פינחס בן... ר’ יהודה גולדוסר ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : (גולדוסר), תשס"ב ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [2], רכ ע’ ; 25 ס"מ. ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ בית המקדש במחשבת ישראל. ‬ ‫ גלות במחשבת ישראל ‬ ‫ תשעה באב במחשבת ישראל ‬ ‫ תנועת המוסר -- ספרות עיונית. ‬