Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

תורת יעקב
Torat Yaakov
יעקב פראגר סגל

ביאורים על התנ"ך אגדות הש"ס תולדות המחבר מועדים הספדים וענינים
ח"א דפים מעוותים ממים ח"ב במצב טוב
 • Bible
 • Sermons
 • $24
 • $11
 • לבעל השאילת יעקב
 • אשר אנשיל קליין צבי שאול בוק
 • מכון מהר"ם שיק בני משה
 • Jerusalem
 • 1989
 • 2
 • 500
 • 30
 • 2000
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ פראגר, יעקב בן מרדכי סג"ל ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ תורת יעקב - 2 כר’ [משאב אלקטרוני] ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : [חמו"ל], תשמ"ט 1989. ‬ ‫