Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

לב חכם
Lev Chaham
חיים דילרוזה

ביאור לספר "תורת חיים" לרבינו ר' חיים דילרוזה בתוספת תיקוני טעויות . כולל השוואות והגהות מכתבי יד עם כ-700 שינויי לשון.
מהדורת קמא
 • Kabbala
 • $26
 • $15
 • 'חלק ב' - ביאור לספר תורת חכם דפים ל'-ס
 • אוהד תורג'מן
 • מכון "חכמי ירושלים והמערב"
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 710
 • 25
 • 1600
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ רוזה, חיים די לה מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ לב חכם : חלק שני: דפים ל-ס... / לרבנו... חיים דילהרוזה ; פירוש... בתוספת תיקוני טעיות והשוואות מב’ כתבי יד ודפוס ראשון, מידי היתה זאת... אוהד תורג’מן. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מכון חכמי ירושלים והמערב, תשע"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 13 עמודים לא ממוספרים, תרצו עמודים, 1 עמוד לא ממוספר : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ספר קבלה ‬ ‫ בשער: (המשך ספר "ולעלובת נפש" חלק ראשון). הספר לעלובת נפש, על דפים א-ל, יצא בשנת תשע"ד (רשומה 2386219) ‬ ‫ ע’ [טו]-לב: הספד שנשא... רבי אברהם די בוזאלדו על... רבי חיים דילה דוזה... ; יו"ל לראשונה מכתי"ק, עם הגהות ומקורות, עם שער מיוחד- ‬ ‫ רוזה, חיים די לה -- הספדים. ‬ ‫ קבלה ‬ ‫ הספדים. ‬‫ מחבר שותף ‬ ‫ תורג’מן, אהד מחבר ‬ ‫ בוזלדו, אברהם די מחבר תוכן טקסטואלי נוסף ‬