Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

חמש מגילות שימה בפיהם
Hamesh Megilot-Sima Bepihem
פנחס שמעון הלוי סגל

ביאור צח ובהיר משובץ ומשולב בלשון הכתוב ערוך בלשון קלה וברורה
 • Bible
 • $53
 • $11
 • שימה בפיהם
 • המחבר
 • Betar Elite
 • 2017
 • 5
 • 1170
 • 25
 • 2500
 • כר' קשה
חמש מגילות - שימה בפיהם שיר השירים מגילת אסתר מגילת רות מגילת קהלת מגילת איכה פירוש שימה בפיהם: הוא ביאור צח ובהיר משובץ ומשולב בלשון הכתוב ערוך בלשון קלה וברורה השווה לכל נפש מיוסד על פירוש רש"י הק' וחז"ל ושאר גדולי המפרשים עם הערות וציונים למקורות הפירושים ובסופו יבואו הוספות וביאורים להרחבת העניינים מחיר לכרך לסוחר:........32 ש"ח מחיר לסט 5 כרכים:.....140 ש"ח מחיר מומלץ לצרכן:.....175 ש"ח קיים בחבילה:.................4 סטים מחבר: ‬ ‫ תנ"ך. איכה. תשע"ז. ביתר עלית ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [חמש מגלות שימה בפיהם] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ חמש מגילות שימה בפיהם : מגילת איכה, עם תרגום יונתן בן עוזיאל, פירוש רש"י, מנחת שי, מוסף רש"י, תולדות אהרן ; ולצידו ביאור צח... משובץ ומשולב בלשון הכתוב... בלשון קלה... מיוסד על פירוש רש"י... ושאר מפרשי התורה, ויחנו [בתחתית הע’]... ’הערות וציונים’ למקורות הפירושים, ובסופו יבוא: מדור ’הוספות וביאורים’ להרחבת הענינים / ערכתי וסדרתי... פנחס שמעון הלוי סג"ל. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ שימה בפיהם ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ביתר עילית : פנחס שמעון סגל, תשע"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 22 עמודים לא ממוספרים, קח עמודים, 4 עמודים לא ממוספרים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ [4] הע’ בסופו: רשימת הספרים... שם הספר, המחבר, שנת הסתלקותו (או חיבורו) ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "לפני כל ענין הובאה כותרת הממצה בקצרה את תוכנה, ולפני כל פסוק הובאה כותרת הממצה... את תוכן... הפסוק" - מע’ [16]. ‬ Local Subj. ‫ תנ"ך. איכה -- באורים -- חבורים פופולריים. ‬ ‫ פרשני התנ"ך -- ביוגרפיה -- לקסיקונים. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ סגל, פנחס שמעון מחבר ‬