Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

נר המערבי
Ner Maaravi
חנוך ריגל

מתוך הספר השלם
מהד’ זיכוי הרבים
 • Genealogy
 • Bibliography
 • 50
 • 35
 • מכון ספרי אור החיים
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 224
 • 24
 • 400
 • כר' רכה
‫ ריגל, חנוך ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ נר המערבי : תולדות חייו, קצות דרכיו ומעט מפעליו של ... רבי חיים בן עטר ... : מחקר ... על פי מקורות נאמנים ... בהם ספרים נדירים וכתבי ידות ... / חנוך ריגל. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ זיכוי הרבים. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : מכון להוצאת ספרי אור החיים, תשע"ג. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ רכד ע’ : פקסימילים ; 24 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "מהדורת התמצית - מתוך פרקי הספר הגדול והמקיף לתולדות רבנו". ‬ ‫ כולל חומר פרסומי. ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743 ‬