Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

אורה של תורה
Ora Shel Tora
כולל "בית יחיאל"

התלמוד ומפרשיו על התורה : בו מלוקטים מאמרי חז"ל מתלמוד בבלי, עם ליקוטים ממפרשי חז"ל: המהרש"א, עין יעקב, עץ יוסף, ענף יוסף, חידושי הגאונים, חידושי הכותב בעין יעקב, מובאים כלשונם כפי סדר פסוקי התורה בחומש בראשית.
מהדורת קמא
 • Talmud
 • Bible
 • $12
 • $11
 • בית יחיאל
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 507
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ מכון בית יחיאל (ירושלים) ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אורה של תורה : התלמוד ומפרשיו על התורה : בו מלוקטים מאמרי חז"ל מתלמוד בבלי, עם ליקוטים ממפרשי חז"ל: המהרש"א, עין יעקב, עץ יוסף, ענף יוסף, חידושי הגאונים, חידושי הכותב בעין יעקב, מובאים כלשונם כפי סדר פסוקי התורה ... / [כולל בית יחיאל]. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : בית יחיאל, תשס"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 1 כר’ ([א]) ; 25 ס"מ. ‬ Cont. ‫ [א]. ספר בראשית. תשס"ה. [7], תק ע’. ‬