Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ישועת ישכר
Yeshuat Yisahar
יששכר בריש איכנשטין

ל התורה : דרושים... מיוסדים על אדני תורת תלמידי הבעש"ט
מהדורה שנייה השקטה
 • Bible
 • Shas
 • $12
 • $11
 • בית מדרש [דחסידי זידיטשוב]
 • Petach Tikva
 • 2009
 • 1
 • 235
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ איכנשטין, ב בן יהושע ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [ישועת יששכר] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ישועת ישכר : על התורה : דרושים... מיוסדים על אדני תורת תלמידי הבעש"ט / ... מו"ה ישכר בעריש בן... מו"ה יהושע אייכנשטין מזידיטשוב... ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ מעגלי יששכר ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ פתח תקוה : (בית מדרשנו [דחסידי זידיטשוב]), (הקד’ תשנ"ד). ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [2], קנו; ל ע’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ [קכג]-קנו: חידושים על הש"ס ‬ ‫ ל הע’ האחרונים: קונטרס מעגלי ישכר : צור מחצבתו ותולדות חייו [של המחבר] ‬ ‫ דפוס צלום: פתח תקוה, תש"ן, עם קצת שינויים והוספות בסופו ‬ Local Subj. ‫ איכנשטין, יששכר בריש בן יהושע. ‬ ‫ זידיטשוב (חסידות) -- ביוגרפיה. ‬ ‫ זידיטשוב (חסידות) -- ספרות עיונית. ‬ ‫ חסידות -- 1915‏- -- ספרות עיונית. ‬ ‫ תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים. ‬