Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

פרדס שמאי
Pardes Shamai
שמאי קהת גרוס

דרשות על סדר הפרשיות
הודפס על ידינו בהדפסת פקסמליה
 • תנ"ך
 • דרשות
 • $33
 • $10
 • מוסדות התורה והחינוך שעל ידי חסידי בעלזא
 • ירושלים
 • תשמד
 • 1
 • 454
 • 25
 • 1000
גרוס, שמאי קהת בן משה נחום ‬‫ כותר: ‬ ‫ פרדס שמאי : ... בבאורים על... המקרא, וג"כ על פירוש... רש"י / אשר בארתי... שמאי קהת הכהן גראס בלאאמו"ר... משה נחום הכהן. ‬‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : (מוסדות התורה והחינוך שעל ידי חסידי בעלזא, אשדוד), תשד"מ [תשמ"ד]. ‬‫ תיאור: ‬ ‫ [6], תלב, [16] ע’ ; 25 ס"מ. ‬Local Subj. ‫ שלמה בן יצחק, (רש"י). פרוש התורה -- באורים.‬ ‫ תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים.‬