Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

פרדס שמאי
Pardes Shamai
שמאי קהת גרוס

דרשות על סדר הפרשיות
הודפס על ידינו בהדפסת פקסמליה
 • Bible
 • Sermons
 • $33
 • $10
 • מוסדות התורה והחינוך שעל ידי חסידי בעלזא
 • Jerusalem
 • 1984
 • 1
 • 454
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
גרוס, שמאי קהת בן משה נחום ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ פרדס שמאי : ... בבאורים על... המקרא, וג"כ על פירוש... רש"י / אשר בארתי... שמאי קהת הכהן גראס בלאאמו"ר... משה נחום הכהן. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : (מוסדות התורה והחינוך שעל ידי חסידי בעלזא, אשדוד), תשד"מ [תשמ"ד]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [6], תלב, [16] ע’ ; 25 ס"מ. ‬ Local Subj. ‫ שלמה בן יצחק, (רש"י). פרוש התורה -- באורים. ‬ ‫ תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים. ‬