Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

עליית שלמה
Aliyat Shlomo
שלמה נפתלי יונגר

בעניני מצות עלייה לרגל
 • Halacha
 • Holidays
 • $15
 • $15
 • בית מדרש גבוה
 • Lakewood
 • 2017
 • 1
 • 253
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
יונגר, שלמה נפתלי בן אפרים הערץ מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר עליית שלמה : כולל ביאורים וחידושים בעניני מצות עלייה לרגל / שלמה נפתלי יונגר ב"ר אפרים הערץ. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ספר עלית שלמה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ליקוואוד : מפעל תלמודו בידו - בית מדרש גבוה, תשע"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 15 עמודים לא ממוספרים, עמודים ז-ריג, 5 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בשער: מנחם אב תשע"ז. ‬ ‫