Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

נתיבי ריפוי
Netiv HaRipui
דויד סלצר

מדריך וכלים לפתירת בעיות ולהתמודדות עם נסיונות אישיים בדורנו
החלק הראשון הוא חלק התיאוריה... החלק השני הוא נקרא התפיסה הרפואית... החלק השלישי (שיראה אור בקרוב בע"ה) הוא החלק הפרקט
 • Health and Medicine
 • Torah and Science
 • 59
 • 50
 • הבסיס לאיזון האדם
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 501
 • 24
 • 1200
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ סלצר, דויד, 1953- מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר נתיבי ריפוי : הבסיס לאיזון האדם : נתיבים וכיוונים... המאפשרים לאדם להשיג איזון ובריאות בגופו ובנפשו ביחס לסביבתו, תכונות האופי והתפיסה האישית / חובר ע"י דויד סלצר. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [ירושלים] : [דויד סלצר], תשע"ז 2017. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 5 עמודים לא ממוספרים, 496 עמודים : איורים, פקסימילים ; 24 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "החלק הראשון הוא חלק התיאוריה... החלק השני הוא נקרא התפיסה הרפואית... החלק השלישי (בספר שיראה אור בקרוב בע"ה) הוא החלק הפרקטי... בספר זה... אנו מתמקדים בשני החלקים הראשונים." -- עמ’ טז. ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "מדריך וכלים לפתירת בעיות ולהתמודדות עם נסיונות אישיים בדורנו, מיוסד על נתיבים בתורת הנפש על פי דעת תורתנו הקדושה" -- מן המעטפת. ‬ Top.Subj. - Misc.