Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

השקדנים
HaShakdanim

ספורי הוד ומופת משולי אדרתם של גדולי הדורות ששקידתם ובתורה היתה משוש חייהם
מהדורה קמא
 • Stories
 • Biography
 • 50
 • 45
 • צוף
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 314
 • 25
 • כר' קשה
‫ כותר: ‬ ‫ ספר השקדנים : ספורי הוד ומופת משולי אדרתם של גדולי הדורות ששקידתם והתמדתם בתורה היתה משוש חייהם : צהר לעולם השקידה של ענקי הרוח. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : הוצאה לאור צוף, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 314 עמודים : איורים, פורטרטים, פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בשער: מעבד לבני הנעורים. ‬ ‫ מנוקד. ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "גם הגאונים הגדולים ביותר, הפוסקים הענקיים והמפרסמים שעמדו לעם ישראל, כולם כולם בלי יוצא מן הכלל לא נולדו כך, אף אחד לא נולד גאון! ... ננצל כל רגע ונחוס על הזמן היקר מכל, ננטש את כל ה"עסקים" שלנו ונרוץ הישר לתוך הגמרא הקדושה, מתוך הבנה שאין בעולם דבר אחר מלבדה!" -- מן הכריכה האחורית. ‬ Top.Subj. - Misc.