Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

חידושי הרד"ח
Hiddushei HaRadach
דוד יצחק ברומברג

דפוס צילום של הוצאת פיעטרקוב תרס"ו
כריכה נקלף
 • Divorces
 • Shas
 • 50
 • 35
 • בית דוד
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 1971
 • 1
 • 86
 • 28
 • 400
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ ברומברג, דוד יצחק ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר בית דוד : הנקרא בשמם חידושי הרד"ח על מסכת גיטין ... / אשר השאיר אחריו . ר’ דוד יצחק בה"ר ראובן [ברומברג] ... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : [מוציא לאור לא ידוע], תשל"א ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [2], 84 ע’ ; 28 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ דפוס צילום של הוצאת פיעטרקוב תרס"ו, כולל השער המקורי, בתוספת דפוסת חדשה. ‬ ‫ אודות כת' א ‬