Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

חדושי הרי"ם
Hiddushei HaRim
יצחק מאיר אלתר

מהדורת תל אביב
מצב טוב
 • Kiddushin
 • Shas
 • 50
 • 35
 • י. א. ל. אלתר
 • Tel Aviv
 • 1960
 • 1
 • 146
 • 24
 • 400
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ אלתר, יצחק מאיר, מגור ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [חדושי הרי"ם על מסכת קדושין] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ חידושי הרי"מ על מסכת קדושין / מאת... מוהר"ר יצחק מאיר... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ תל-אביב : י. א. ל. אלתר, (תש"ך). ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ קלט, [7] ע’ ; 24 ס"מ. ‬ Local Subj. ‫ תלמוד בבלי. מסכת קדושין -- באורים. ‬