Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

הפסק בתפילה
Hefsek BeTefilla
יעקב מזרחי

אוצר פסקי הלכות בענין עניית דברים שבקדושה באמצע התפילה ושאר דיני הפסק בתפילה ועוד הלכות נחוצות לכל מתפלל בענין טעות והנהגה נכונה בשעת התפילה
 • Halacha
 • Prayer and Liturgy
 • $14
 • $15
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 176
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
זרחי, יעקב בן בנימין מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר הפסק בתפילה : אוצר פסקי הלכות בענין עניית דברים שבקדושה באמצע התפילה ושאר דיני הפסק בתפילה ועוד הלכות נחוצות לכל מתפלל בענין טעות והנהגה נכונה בשעת התפילה ... / נלקט ונערך יעקב ב"ר בנימין מזרחי. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ספר הפסק בתפלה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : [יעקב מזרחי], תשע"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 16 עמודים לא ממוספרים, 20, רד עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ Top.Subj. - Misc.