Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ארחות דעת
Orchot Daat
מרדכי אליהו סלושץ

חלק א: הטומאות ודרכי העברת הטומאה חלק ב: דיני הטמאים וסדר טהרתם טומאת עם הארץ ועכו"ם
 • Taharot
 • Halacha
 • 87
 • 50
 • טומאה והטהרה בחיי המעשה
 • מכון לימודי דעת
 • Bnei Brak
 • 2018
 • 2
 • 1040
 • 31
 • 1600
 • כר' קשה
ארחות דעת : הטומאה והטהרה בחיי המעשה : הלכות טומאה היוצאת מגופו: בעל קרי, זב, משמשת, פולטת, נדה, זבה, יולדת, בועל נדה... על פי דברי הראשונים והאחרונים ; ועליו חונים: מקור דעת : ציון מקורות ההלכה בקצרה, הרחב דעת : מקורות ההלכה וביאורה בהרחבה... / נערך... על ידי מכון לימודי דעת שעל ידי טהרות בעיון ; [העורך]: הג"ר מרדכי אליהו סלושץ. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [בני-ברק] : מכון לימודי דעת, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כרכים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ חלק א: הטומאות ודרכי העברת הטומאה. [31], תקפז ע’. ‬ ‫ חלק ב: דיני הטמאים וסדר טהרתם, טומאת עם הארץ ועכו"ם. [30], תמט ע’. ‬ Local Subj. ‫ טמאה וטהרה -- הלכה. ‬ ‫ בעל קרי -- הלכה. ‬ ‫ זיבה -- הלכה. ‬ ‫ יולדות -- הלכה. ‬ ‫ טהרת המשפחה -- הלכה. ‬ ‫ עם הארץ -- הלכה. ‬ ‫ לא יהודים -- הלכה. ‬ ‫ חדושים ופלפולים. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ סלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרן עורך ‬ ‫ תאגיד נוסף ‬ ‫ מכון למודי דעת (בני