Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

הגדה של פסח מים חיים
Haggada Mayim Haim
חיים עטר

מתורתו של אור החיים ביאור על סדר ההגדה ומשולב בלשונו ובנוסף מאמרים מורחבים בעניני ההגדה
מהדורה שניה אם פירוש האור חיים לשיר השירים ערוך מחדש
 • Hagada Shel Pesach
 • Shir HaShirim
 • --
 • $15
 • מתורתו של האור החיים
 • שלמה איטח
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2017
 • 1
 • 612
 • 25
 • כר' קשה
הגדה של פסח. תשע"ז. בני ברק ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ : מתורתו של... "אור החיים" ; ... ביאור על סדר ההגדה... ומשולב בלשונו... ; ובנוסף: מאמרים מורחבים בעניני ההגדה / ... ערכתי... שלמה בן... הג"ר יהודה איטח. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ מים חיים ‬ ‫ ראשון לציון ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהדורה שניה. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : שלמה איטח, תשע"ז [2017]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 8 עמודים לא ממוספרים, 86 עמודים, 1 עמוד לא ממוספר, תרכד עמודים, 3 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ תרג-תרכד: פירוש... אור החיים... לשיר השירים מספרו "ראשון לציון" ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "וערכתי הרבה מהחומר מחדש בצורה יותר ברורה..." (דברים אחדים למהד’ שניה). ‬ Local Subj. ‫ תנ"ך. שיר השירים -- באורים. ‬ ‫ פסח -- דרשות. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ איטח, שלמה עורך ‬ ‫ אבן עטר, חיים בן משה אור החיים. לקוטים ‬