Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

לאורו
Leoro
גילה מס

פרקי חייו ופעלו של מרן בעל החזון איש מעובד לבני הנעורים
מהדורה קמא
 • Stories
 • Biography
 • 55
 • 35
 • תפארת
 • Jerusalem
 • 2016
 • 1
 • 478
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
‫ מס, גילה מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ לאורו : פרקי חייו ... ופעלו של ... מרן בעל החזון איש ... : מעובד לבני הנעורים / כתיבה - ג’ מס ; איור - דבורה ברזון בנדיקט. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : תפארת - הוצאה לאור והפצה, תשע"ו. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 466 עמודים, 12 עמודים לא ממוספרים : איורים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ מנוקד. ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953 ‬