Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

רחמי הרב
Rachmei HaAv
שמואל הלוי ואזנר

מעשה רב עובדות והנהגות ואמרות מלוקט מספרי הרב וואזנר אם צוואתו
 • Stories
 • Ethics
 • 38
 • 50
 • יעקב פרץ הלוי
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 258
 • 21
 • 800
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ ווזנר, שמואל מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ רחמי הרב : שבט הלוי : מוסר והתעוררות / מלוקט ומסודר בלשון קדשו... מספרי... רבינו שמואל הלוי ואזנר... ; נערך... ע"י... יעקב פרץ הלוי בלאמו"ר ר’ אברהם לוי. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : יעקב פרץ הלוי, תשע"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 16 עמודים לא ממוספרים, רלב עמודים, 10 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 21 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בניקוד ‬ ‫ בשער הנוסף ועל הכריכה: רחמי הרב : שבט הלוי - מוסר והליכות חיים ‬ ‫ ע’ קצא-קצג: הצוואה הקדושה ‬ ‫ ע’ [קצג]-רלב: מעשה רב : עובדות, הנהגות ואמרות... ממרן רבינו, לפי הערכים שבפנים הספר ‬ Local Subj. ‫ ווזנר, שמואל. ‬ ‫ ווזנר, שמואל -- צואה. ‬ ‫ מוסר -- ספרות עיונית -- תקופת האחרונים. ‬